NÁVRH VYHLÁŠKY O SPOLOČENSKEJ HODNOTE POĽOVNEJ ZVERI
Oblasť legislatívy:
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo návrh vyhlášky, ktorým dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorou ustanovuje spoločenskú hodnotu jednotlivých druhov poľovnej zveri. Spoločenská hodnota poľovnej a raticovej zveri bola určená na základe biologickej, ekologickej a kultúrnej hodnoty s prihliadnutím na vzácnosť a ohrozenosť a v prípade raticovej zveri na základe veku a pohlavia.
Názov materiálu:
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
Predkladateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Začiatok MPK:
25.10.2013
Koniec MPK:
15.11.2013
Dotknuté odvetvia NACE:
A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov