Aktuality

3
apr
2013
RÚZ spustila nový portál pre podnikateľov
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) dnes spustila novú komunikačnú platformu medzi podnikateľskou sférou a štátom. Prostredníctvom portálu BUSINESSFRIENDLY.SK sa podnikatelia môžu zapojiť do...
28
mar
2013
Implementácia opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia do národnej legislatívy SR
Európska komisia prijala v roku 2007 Akčný program na zníženie administratívneho zaťaženia, v ktorom si dala za cieľ znížiť administratívne zaťaženie vyplývajúce z európskej legislatívy o 25 % do roku 2012. Program pôvodne zahŕňal 42 právnych...
20
feb
2013
Ten point plan for EU Smart regulation
V pondelok 19. novembra 2012 bola zaslaná Európskej komisii (EK) iniciatíva Desať bodový plán pre Európsku úniu v oblasti inteligentnej regulácie (Ten point plan for EU Smart regulation), ktorú vytvorilo niekoľko členských štátov ako reakciu na...
20
feb
2013
Otvorená konzultácia v EK k top 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov vyplývajúcich z európskej legislatívy
V nadväznosti na nedávne aktivity Európskej komisie v oblasti podpory malých a stredných podnikov a uplatňovanie zásady „najskôr myslieť v malom“, ktorá zostáva hlavnou zásadou právnych predpisov Európskej únie pre malé a stredné podniky, bol od 1....