Implementácia opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia do národnej legislatívy SR

Európska komisia prijala v roku 2007 Akčný program na zníženie administratívneho zaťaženia, v ktorom si dala za cieľ znížiť administratívne zaťaženie vyplývajúce z európskej legislatívy o 25 % do roku 2012. Program pôvodne zahŕňal 42 právnych predpisov, ktoré boli neskôr doplnené o ďalších 30, v  13 prioritných oblastiach (poľnohospodárstvo, účtovníctvo, politika súdržnosti, životné prostredie, finančné služby, rybolov, bezpečnosť potravín, farmaceutická legislatíva, verejné obstarávanie, štatistika, dane a clá, doprava, pracovné prostredie/pracovnoprávne vzťahy). Administratívna záťaž bola v tom čase vyčíslená na 123,8 mld. eur. Plánované zníženie administratívneho zaťaženia o 25 % tak predstavovalo sumu 30,8 mld. eur.

S cieľom splniť tento plán realizovala Európska komisia niekoľko legislatívnych zmien v spomínaných prioritných oblastiach, na základe ktorých predpokladá zníženie administratívneho zaťaženia až o 30,5 % (37,6 mld. eur). Keďže predpokladané zníženie administratívneho zaťaženia môže byť dosiahnuté len na základe správnej transpozície legislatívnych zmien vybraných európskych právnych predpisov do národnej legislatívy, budú členské štáty vyzvané vypracovať a predložiť Európskej komisii správu o implementácii daných zmien.

V súvislosti s vypracovaním tejto správy oslovilo Ministerstvo hospodárstva SR dotknuté ústredné orgány štátnej správy o predloženie informácií o spôsobe transpozície jednotlivých zmien do národnej legislatívy a vyčíslenie zníženia administratívneho zaťaženia, ktoré daná zmena priniesla.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.