Zrušenie zasielania Potvrdenia o podaní písomnosti elektronickou formou

Vyriešený
Opis problému: 

Pri podaní Súhrnného výkazu Daň z pridanej hodnoty je po elektronickom odoslaní nutné do 5 dní odoslať aj písomne potvrdenie o tom, že ste ho elektronicky podali.
Nakoľko štátne inštitúcie ako Sociálna poisťovňa nevyžaduje pri zaslaní výkazov zaslať aj potvrdenie písomnou formou, je toto zbytočné zaťažovanie podnikateľov, nakoľko elektronicky dostanú informáciu, či daný výkaz bol prijatý.

Návrh riešenia: 

Úplné zrušenie.
 

Poznámka: 
Stanovisko MF SR, 28.5.2013: Podľa § 80 ods. 9 zákona o DPH sa súhrnný výkaz podáva elektronicky, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Platiteľ DPH nie je povinný predkladať k tomuto podaniu žiadne písomné potvrdenie. Platitelia dane, ktorí nemajú ZEP, môžu uzavrieť so správcom dane tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. Podľa dohôd uzavretých v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. v zn.n.p. (daňový poriadok), nie je potrebné doručovať žiadne písomné potvrdenia. Ak má platiteľ dohodu uzavretú ešte podľa zrušeného zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní, tieto dohody obsahovali klauzulu o doručení tzv. krycieho listu, na ktorom sú uvedené niektoré základné údaje týkajúce sa podaného súhrnného výkazu. Je možné odporučiť, aby platiteľ , ktorý nemá ZEP, vypovedal dohodu podľa zrušeného zákona (ktorej účinky zostali zachované) a uzavrel so správcom dane dohodu novú, podľa ktorej sa krycí list nezasiela.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
nula plus päť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.