Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň

Vyriešený
Opis problému: 

Možno je zasielanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov na daň daňovému úradu potrebný, ale v prípade dlhoročného zamestnanca na čiastočný úväzok  s rovnakým príjmom, ktorému vychádza vždy nulový stav sa mi zdá zbytočný. Ešte paradoxnejšie vyznieva, že som za oneskorené podanie tohto nulového prehľadu dostala pokutu.

Návrh riešenia: 

Prehľady by sa mali podávať len v prípade, že ich hodnota nie je nulová. Zároveň by sa nemalo omeškanie podobných povinností, ktoré nijako neovplyvňujú účtovníctvo, pokutovať.

Poznámka: 
Stanovisko MF SR (06.07.2015): S účinnosťou od 1.1.2014 sa precizovalo ustanovenie § 39 ods. 11 ZDP, podľa ktorého ak bol zamestnávateľ (ktorý je platiteľom dane) povinný podať prehľad a tento ho nepodal (v lehote do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac), správca dane uloží zamestnávateľovi pokutu, ale uvedené platí len v prípade že: - zamestnávateľovi za tento mesiac vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo - zamestnávateľ žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie. Inak povedané, ak zamestnávateľ mal povinnosť podať prehľad (t.j. v danom mesiaci vyplácal príjmy zo závislej činnosti), ale nevznikla mu povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti resp. nežiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, tak správca dane neuloží zamestnávateľovi pokutu ani v prípade, že by zamestnávateľ tento prehľad podal po uplynutí lehoty určenej v daňovom poriadku.

Komentáre

Malo sa vrátiť k tomu, aby sa Prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zasielali znova štvrťročne. Daňový úrad údaje dostane ale účtovníkom sa aspoň trochu zníži počet termínovaných úloh. A uľahčí sa aj práca externým účtovníkom, ktorí často dostávajú účtovné doklady na spracovanie až po skončení štvrťroka. Takže počas štvrťroka si musia osobitne zisťovať dátumy úhrad miezd a daní po každom mesiaci.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
jeden plus = 10
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.