Povinnosť zasielať účtovnú uzávierku na obchodný register.

Vyriešený
Opis problému: 

 Povinnosť zasielať účtovnú uzávierku na obchodný register.

Návrh riešenia: 

Daňové priznanie a súvisiace výkazy sú k dispozícii na daňovom úrade, väčšinou podané v elektronickej podobe. Nech si ho štát odtiaľ pošle kam len chce koľkokrát len chce. Najlepšie by bolo, ak by všetko bolo k dispozícii na internete tak ako je to v Čechách.

Poznámka: 
Podnet odoslaný na vyjadrenie na MS SR, 17.5.2013
Dňa 17.10.2013 schválila NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (uznesenie číslo 843 zo dňa 17. 10. 2013). Vypustením § 21 Zverejňovanie údajov (bod 14. návrhu zákona) odpadá povinnosť ukladať do zbierky listín obchodného registra samostatne alebo ako súčasť výročnej správy riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014, kedy bude spustená ostrá prevádzka portálu Registera účtovných závierok /www.registeruz.sk/. Vďaka novému portálu všetky ostatné štátne inštitúcie tieto informácie získajú bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov. Ďalšou výhodou registra je aj vytvorenie prístupu verejnosti k týmto údajom, čo prispeje k zvýšeniu transparentnosti.
Účtovné závierky sa do registra ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme. Účtovné závierky a dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú miestne príslušnému správcovi dane , ktorý prevedie dokumenty do elektronickej formy a postúpi ich v elektronickej forme aj listinnej forme správcovi registra. Správca registra (MF SR) následne zverejní a sprístupní každý doručený dokument bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní, a súčasne zašle tieto dokumenty v elektronickej forme Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (do zbierky listín obchodného registra).

Komentáre

Úplne súhlasím. Všetko má k dispozícii daňový úrad  (dnes už aj pre nich bezpracne na portáli) , tak načo posielať duplicitne? 

Nielen na obchodny register ale i na danovy urad formou posty. Nech sa to da podavat elektronicky!!!

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 9 = 11
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.