Hlásenie skupinových a prepravných obalov

Zamietnutý
Opis problému: 

Ako právnická osoba, ktorá má malú výrobu musím podávať štvrťročné a ročné hlásenia na úrad životného prostredia a do recyklačného fondu, za to že používame kartónové krabice a lepiacu pásku na balenie tovaru. A za to okrem zbytočnej administratívy musíme platiť recyklačnému fondu cca 4 €. Za čo? Platíme si pri tom veľký kontajner na papier a kontajner na plasty, čo našu spoločnosť stojí  25€ mesačne, aby sme nemuseli platiť oveľa vyššie poplatky recyklačnému fondu.

Návrh riešenia: 

Zrušiť poplatok 4 € z recyklačného fondu pre právnické osoby, ktoré už triedia odpad. A zrušiť povinné hlásenia pre malé spoločnosti, ktoré nevyprodukujú ani 1 tonu obalov ročne.

Oblasť legislatívy: 
G Veľkoobchod a maloobchod
Poznámka: 
stanovisko MŽP SR, 22.8..2013: Výrobca a dovozca spoplatnených komodít, okrem iného aj komodít (plasty, papier, sklo), ktoré môžu byť obalmi, je povinný sa zaregistrovať do Recyklačného fondu a platiť príspevok v určenej výške. Ak výrobca a dovozca obalov zabezpečí zber odpadov z obalov vo výške záväzných limitov (príloha č. 7 vyhlášky MŽP SR č. 91/2011 Z. z.), tak príspevok do Recyklačného fondu neplatí. Za papier a sklo sa platí až od 10 ton vyrobených alebo dovezených výrobkov. Spoločnosť, ktorá nakupuje obaly na území SR a plní do nich svoje výrobky, ktoré nie sú spoplatnené v RF, registrovať sa do RF nemusí a taktiež nezasiela žiadne hlásenia. Registrácia do registra povinných osôb a oprávnených organizácií jej vyplýva zo zákona o obaloch č. 119/2010 Z. z. a hlásenia zasiela len jeden krát ročne a to na ministerstvo životného prostredia SR.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
dva krát = 6
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.