Trestná zodpovednosť pre neplatičov (s.r.o., a.s.)

Neopodstatnený
Opis problému: 

Návratnosť vyfaktúrovaných finanč.prostriedkov od nepoctivých neplatičov (s.r.o., a.s.), zaviesť trestnú zodpovednosť
nielen v postavení : podnikateľ verzus finančná správa (čiastočne si to štát ošetril čiernou listinou na webe daň.portálu, kde zverejňujú neplatičov), ale aj podnikateľ verzus podnikateľ. Myslím si, že ak bude zrušený poplatok za zápis do obchodného registra, resp. kedysi navrhovaný vo výške 1,-EURO, tak " vznikne"  veľa firiem a založí si s.r.o. len možno pre pár  obchodných transakcií, a "v pravú chvíľu skončia s podnikaním", keď bude treba zaplatiť faktúry. Vlastná skúsenosť z našej firmy. Aj súčasný poplatok je nízky, mal by byť taký, aby v prípade, že firma "skrachuje" mala z čoho vyplatiť veriteľov.
 

Návrh riešenia: 

Trestná zodpovednosť, zvýšiť poplatky do obchodného registra, ručenie záväzkov s.r.o. aj vlastným majetkom a majetkom rodiny.

Zdôvodnenie: 
Podnet nie je v súlade s cieľom portálu, ktorým je najmä zabezpečiť zlepšenie podnikateľského prostredia s perspektívou vyššej prosperity a tvorby nových pracovných miest
Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania

Komentáre

V prvom rade, poplatok pri začatí podnikania je bariéra vstupu pre podnikanie. Tento poplatok treba úplne zrušiť aby osoby ktoré majú podnikateľské nápady neboli obmedzovaní byrokraciou.
Je na zodpovednosti každého jedného podnikateľa ako bude podnikať. Ak máte problém s neplatičmi, som niekde započul že už sa vytvára centrálny register záväzkov kde by sa chronický neplatiči mohli ľahko identifikovať. To však nevytvorí záruku, že novo vzniknutá spoločnosť ktorá v ňom nie je, Vám bude uhrádzať faktúry.
Jediné riešenie je systém platby vopred. Nikdy nikomu nedôverujte, a buď požadujte od klientov platbu vopred pred dodaním tovaru alebo služieb, alebo použite dôveryhodného prostredníka ako banky alebo komoditnú burzu.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri krát = 8
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.