Zákon o DPH

Zamietnutý
Opis problému: 

Od roku 2013 vzhľadom na zmenu Zákona o DPH sme sa dostali medzi mesačných plátcov z pôvodných štvrťročných.
Toto nám neprinieslo nič len zvýšenú záťaž na administratívu a samozrejme s tým spojené náklady na externú účtovníčku. Sme firma so 4-mi zamestnancami /robotníkmi/, štvrťročnú DPH sme dokázali v priebehu kvartálu našetriť a včas zaplatiť. Firmy, ktoré odvádzali mesačne DPH sú dostatočne silné finančne aj na pracovníkov, aby toto zaťaženie mohli zvládnuť. Kedy si má konateľ vziať dovolenku, keď každý mesiac 25. musí byť v robote , komu dá prístup na účet aby to urobil zaňho, a čo  účtovníčky ? Tie nemajú nárok na  žiadne prázdniny ako napr. poslanci.  Celý mesiac je podnikateľ v strese, aby stihol predložiť všetky doklady k DPH, doslova dokopal zákazníkov aby mu včas zaplatili a on mohol zaplatiť DPH a po DPH nastáva ďalší kolotoč s odvodmi. Malé firmy na to nemajú ľudí, zostáva všetko na jednom človeku. Asi ho treba poslať do dôchodku úplne vyčerpaného, nech sa tu dlho nezdržuje a ušetríte na dôchodkoch ..... A to všetko  prosím pri obrate 15 000 €  /s daňou/ ak je lepší mesiac .....

Návrh riešenia: 

zákon o odvodoch DPH vrátiť do pôvodnej podoby

Poznámka: 
Stanovisko MF SR (1.7.2015) "K významným zmenám v súvislosti s určením zdaňovacieho obdobia platiteľa DPH došlo novelou zákona č. 222/20014 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012. Motívom zmien v zákone o DPH účinných od 1. októbra 2012 bol Akčný plán boja proti daňovým podvodom, schválený vládou SR. Základným zdaňovacím období platiteľa DPH zostal aj naďalej kalendárny mesiac. Zmena nastala pri určení štvrťročného zdaňovacieho obdobia, ktoré si od 1. 10.2012 mohol zvoliť platiteľ dane, ktorý spĺňal dve podmienky uvedené v § 77 ods. 2 zákona: - uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane, a - za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 tis. eur (obratová podmienka pre určenie štvrťročného zdaňovacieho obdobia bola v predošlej právnej úprave nastavená na výšku obratu nižšieho ako 331 939,19 eur). Novo registrovaným platiteľom DPH sa na obdobie najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii nastavilo automaticky zo zákona mesačné zdaňovacie obdobie z dôvodu, aby správca dane mal čo najskôr a čo najviac informácií o plnení povinností zo strany nového platiteľa dane. Rovnako aj zo strany správcu dane bolo potrebné venovať platiteľovi dane po jeho registrácii zvýšenú pozornosť. Úprava procesu zmeny zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročné a naopak zostala zachovaná, premietla sa do nej iba odlišná hranica obratu platiteľa DPH, ktorá je limitujúcim faktorom zmeny zdaňovacieho obdobia. (platitelia dane registrovaní dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, sa môžu rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak spĺňajú podmienku neprekročenia obratu 100 tis. eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; štvrťroční platitelia dane, ktorí v prebiehajúcom kalendárnom štvrťroku prekročia obrat 100 tis. eur, musia od nasledujúceho mesiaca uplatňovať mesačné zdaňovacie obdobie) Výsledky z plnenia opatrení v boji proti daňovým podvodom, najmä v oblasti DPH, zaznamenané od 1. 10. 2012 mali pozitívny prínos v podobe zvýšenia úrovne plnenia príjmov štátneho rozpočtu, eliminácie podvodných aktivít platiteľov DPH a eliminácie pôsobenia fiktívnych podvodných subjektov. Implementácia opatrení na boj s daňovými únikmi síce priniesla pre podnikateľov aj zvýšenie administratívnej záťaže, to sa však legislatíva snažila kompenzovať napríklad zavedením elektronickej komunikácie platiteľov DPH s finančnou správou od 1.1.2014, ktorou sa odbúralo množstvo úkonov a postupov, ktoré môže podnikateľ dnes vykonať od svojho počítača. MF SR aktuálne pripravilo návrh zákona, ktorým v snahe ďalej pokračovať v zlepšovaní podmienok výkonu podnikateľskej činnosti zavádza ďalšie opatrenia (napr. zrušenie podmienenia registrácie na DPH zaplatením zábezpeky, neuloženie zábezpeky u subjektov v prípravnej fáze podnikateľskej činnosti, umožnenie vyplatenia nadmerného odpočtu DPH v skrátenej 30 dňovej lehote širšiemu spektru subjektov, zavedenie režimu oddialenia vzniku daňovej povinnosti na DPH až pro prijatí platby od odberateľa). "

Komentáre

Plne suhlasim s tymto nazorom, uctujem 6 firiem a z toho 4  sa od 1.1. stali mesacnymi platcami a uz tri mesiace nerozmyslam nad nicim inym ako nad tym kedy si zoberiem aspon tyzden dovolenky bez toho, aby som nebola permenentne v strese kedy stihnem spravit DPH!!! Dva tyzdne su uz uplne nerealne!
Preboha urobte s tymto nezmyslom nieco!!!
 

Aj nám to tak vyšlo, a teraz musíme každý mesiac robiť DPH. Je to šikanovanie podnikateľov, radšel nech dajú do zákona, že ak nemá zaplatenú faktúru podnikateľ, nemôže si DPH započítať.

A ja by som išiel ešte ďalej. Ak nie je faktúra zaplatená v lehote splatnosti, aby nebolo možné nielen neuplatniť DPH, ale ani nezapočítať do výdavkov. Konečne by veľké firmy prestali zdierať malých živnostníkov, ktorí urobia väčšinu práce, ale peniaze nevidia načas. Pritom musia platiť odvody a dane, mzdy a majú rodiny, ktoré takisto potrebujú z niečoho žiť. 

to by museli ísť páni poslanci proti sebe

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri mínus = 0
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.