Rekonštrukcia zákona 182/93 Z.z. (časť1.)

Neopodstatnený
Opis problému: 

 
Napriek tomu, že zákon NR SR č.182/93 Z.z. bol počas svojej 20-ročnej účinnosti už 13x novelizovaný, je stále neprehľadný, nezrozumiteľný, protiústavný, obmedzujúci práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čím spôsobuje značné problémy v chápaní a zabezpečovaní správy privátnych bytových domov. Jeho nejednoznačnosť umožňuje rôznym „vykladačom zákona“ a správcovským firmám zneužívať všeobecne nízke právne povedomie vlastníkov bytov a nebytových priestorov na svoje neoprávnené a beztrestné obohacovanie sa.
Dúfam, že vďaka tomuto portálu sa mi konečne podarí vyvolať nielen všeobecnú diskusiu o problematických ustanoveniach platného zákona, ale aj donútiť (ne)kompetentných k bezodkladnému vykonaniu nevyhnutných zmien.
Ako „Byrokratický nezmysel“ pretrvávajúci už celých 20 rokov sa z pohľadu ustanovenia §13 javí podmienka uvedená v §6 zákona NR SR č. 182/93 Z.z.!
§6   (1) Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "spoločenstvo"), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ďalej len "správca"), najmä s bytovým družstvom.“,
pritom v §13 je uvedené nasledovné: 
„(1) S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku.
(2) Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka.“
Ak sú teda vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa §13 zároveň aj podielovými spoluvlastníkmi bytových domov nezameniteľne identifikovateľných podľa adresy a popisného čísla, logicky a celkom prirodzene vytvárajú skupiny fyzických a právnických osôb s rovnakými navzájom zmluvne zadefinovanými právami a povinnosťami, ktoré sa o svoj spoločný majetok musia vo vlastnom záujme postarať, a ktoré boli pre účely tohto zákona pomenované ako Spoločenstvá vlastníkov. (Avšak výstižnejšie a zrozumiteľnejšie by bolo nazývať ich Spoločenstvami spoluvlastníkov.)
Vlastníci bytov a priestorov = spoluvlastníci bytových domov = členovia Spoločenstva nemôžu uzatvoriť zmluvu o výkone správy domu s inou právnickou alebo fyzickou osobou pretože tá by zas bola podľa ustanovenia §6 ods.(4) neplatná!

Návrh riešenia: 

 
Napriek tomu, že zákon NR SR č.182/93 Z.z. bol počas svojej 20-ročnej účinnosti už 13x novelizovaný, je stále neprehľadný, nezrozumiteľný, protiústavný, obmedzujúci práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čím spôsobuje značné problémy v chápaní a zabezpečovaní správy privátnych bytových domov. Jeho nejednoznačnosť umožňuje rôznym „vykladačom zákona“ a správcovským firmám zneužívať všeobecne nízke právne povedomie vlastníkov bytov a nebytových priestorov na svoje neoprávnené a beztrestné obohacovanie sa.
Dúfam, že vďaka tomuto portálu sa mi konečne podarí vyvolať nielen všeobecnú diskusiu o problematických ustanoveniach platného zákona, ale aj donútiť (ne)kompetentných k bezodkladnému vykonaniu nevyhnutných zmien.
Ako „Byrokratický nezmysel“ pretrvávajúci už celých 20 rokov sa z pohľadu ustanovenia §13 javí podmienka uvedená v §6 zákona NR SR č. 182/93 Z.z.!
§6   (1) Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "spoločenstvo"), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou (ďalej len "správca"), najmä s bytovým družstvom.“,
pritom v §13 je uvedené nasledovné: 
„(1) S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku.
(2) Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka.“
Ak sú teda vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa §13 zároveň aj podielovými spoluvlastníkmi bytových domov nezameniteľne identifikovateľných podľa adresy a popisného čísla, logicky a celkom prirodzene vytvárajú skupiny fyzických a právnických osôb s rovnakými navzájom zmluvne zadefinovanými právami a povinnosťami, ktoré sa o svoj spoločný majetok musia vo vlastnom záujme postarať, a ktoré boli pre účely tohto zákona pomenované ako Spoločenstvá vlastníkov. (Avšak výstižnejšie a zrozumiteľnejšie by bolo nazývať ich Spoločenstvami spoluvlastníkov.)
Vlastníci bytov a priestorov = spoluvlastníci bytových domov = členovia Spoločenstva nemôžu uzatvoriť zmluvu o výkone správy domu s inou právnickou alebo fyzickou osobou pretože tá by zas bola podľa ustanovenia §6 ods.(4) neplatná!

Oblasť legislatívy: 
L Činnosti v oblasti nehnuteľností

Komentáre

Najefektívnejšou formou kontroly správcu, s ktorým uzavrelo Zmluvu o výkone správy /mandátnu zml./  Spoločenstvo vl.
bytov, ak nik z vlastníkov bytov v dome nemá na výkon funkcie predsedu SVB podmienky je DOZORNÁ RADA, ktorá pozná svoje práva a povinnosti a má náležitú právnu silu.
 
Najefektívnejšou formou kontroly správcu, s ktorým uzavreli zmluvu jednotliví vlastníci bytov je skupina vlastníkov s interným názvom Dozorná rada, nakoľko jediný či viacerí zástupcovia vl. bytov na túto činnosť nestačia - sú to len zberači odpočtov údajo za vodu, či teplo a ani na efektívny prenos a požiadaviek vlastníkov bytov voči správcovi nemajú právnu silu.  

podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v bytových domoch vlastníci volia členov Rady a nie Dozornej rady ale chyba je v tom, že sú to väčšinou ľudia z donútenia lebo tento orgán je zo zákona povinný a nie sú to ľudia z presvedčenia, nemajú o túto činnosť záujem, neovládajú zákon, nepoznajú svoje práva ani povinnosti. Náš národ zlenivel, ohlúpol a nechá so sebou manipulovať prefíkanými zlodejmi a podvodníkmi. To sú moje skúsenosti počas 13. rokov čo vykonávam funkciu predsedu SVB.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
mínus 10 = 0
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.