Zákon o elektronickej komunikácii

Schválený
Opis problému: 

Súčasný stav elektronickej komunikácie firma/občan vs. orgány štátnej správy je chaotický a náročný. Elektronický podpis sa nikdy nerozšíri, pretože je pomerne drahý, je nutné jeho obnovovanie a je technologicky zložitý. Núti používateľa používať vybrané softvérové produkty a obmedzuje tým jeho slobodu výberu.
Rovnako nezmyselný je aj spôsob komunikácie napr. so VŠZP. Prístup je viazaný na konkrétny počítač a pri jeho poškodení, resp. výmene je potrebné absolvovať náročný proces vydávania certifikátu, ktorý si potom vyžaduje ďalšie dodatočné softvérové inštalácie a pod. Súkromné zdravotné poisťovne to majú poriešené veľmi dobre, a také zložité procedúry nevyžadujú. 
Aj keď je v poslednej dobe badať náznaky nápravy (eDane), ešte stále je nutné vo väčšine prípadov využívať produkty spoločnosti Microsoft, ktoré sú síce kvalitné ale na trhu sa nachádzajú aj nástroje, ktoré sú pre mnohých podnikateľov ekonomicky výhodnejšie. Problém ale nastane, keď orgány štátnej správy nevyužívajú schválený formát pre elektronickú komunikciu, a potom dochádza k nekomptabilite súborov, resp. k chýbam vo formátovaní. Nepriamo tým nútia požívať vybraný softvér, čím narúšajú hospodársku súťaž. V dobe, kedy je softvérový trh maximálne liberalizovaný, by mali byť štandardom také spôsoby komunikácie, ktoré užívateľa neobmedzujú v slobode výberu operačného systému, internetového prehliadača či kancelárskeho balíka. 

Návrh riešenia: 

Navrhnúť a scvháliť konsolidovaný zákon o elektronickej komunikácii, ktorý v sebe bude zahŕňať prijateľné riešenie elektronického podpisu. Ďalej požiadavky na formy elektronickej komunikácie využívanej v budúcnosti pri projekte eGovernment, ktoré budú jasne vyžadovať softvérovo jednoduché a neutrálne riešenia. Rovnako určí pre VŠZP rozumný spôsob riešenia elektronickej komunikácie.
 

Oblasť legislatívy: 
N Administratívne a podporné služby

Komentáre

Zákon o elektronickom výkone verejnej moci, ktorého podstatou je presne to, čo tu popisujete, v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jeho znenie môžete nájsť na tejto stránke: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5893

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
mínus 9 = 1
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.