Elektronická komunikácia s daňovým úradom pri žiadostiach o vydanie súhlasu so zápisom osoby do obchodného registra

Vyriešený
Opis problému: 

V procese zakladania firiem je dnes možné realizovať celý proces elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu (živnostenský úrad, obchodný register). Až na jednu výnimku, ktorá to celé nabúrala - medzi živnostenský úradom a obchodným registrom treba požiadať o súhlas aj daňový úrad - písomne, papierovou žiadosťou.
Nová povinnosť (od 1.10.2012) prikladať k návrhu na zápis do obch. registra aj súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra by nemusela vyznieť až  tak nezmyselne a byrokraticky, keby sa nemusela realizovať v listinnej podobe: podať písomnú žiadosť na daňový úrad osobne alebo poštou, čakať 5 pracovných dní (!) a potom si ísť potvrdenie osobne vyzdvihnúť, alebo nechať zaslať poštou, čo sú ďalšie 3 až 4 pracovné dni. Daňový úrad síce akceptuje poslanie emailom, ale podanie treba aj tak doplniť do 5 dní v listinnej podobe. No a potvrdenie vydajú iba v listinnej podobe a zasielajú poštou.
Celý proces založenia firmy sa tak nie len že predĺži o týždeň, ale úplne sa rozbila myšlienka elektronickej komunikácie a vybavenia si firmy jednoducho, cez internet, ktorá bola sama o sebe vynikajúca a znamenala obrovskú pomoc pri zakladní si firmy.

Návrh riešenia: 

Vec by vyriešila jedna aplikácia na stránke drsr.sk, kde by sa dali podávať žiadosti podpísané zaručeným el. podpisom a ktorá by potom na zadaný email súhlas daňového úradu poslala emailom, tiež podpísaný ZEPom. Podobné aplikácie tam sú, táto žiadosť sa však cez ne posielať nedá.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko MF SR, 9.5.2013 Žiadosti o vydanie súhlasu so zápisom do OR, ako aj iné podania (žiadosti, oznámenia) bude možné zasielať príslušnému správcovi dane elektronicky so ZEP-om od 1.1. 2014. Od tohto dátumu by mala prebiehať úplná elektronická komunikácia – t. j. obojstranná.

Komentáre

tieto potvrdenia by si mohol vyziadat zivnostensky urad tak, ako si vyziadava vypisy z registra trestov

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 4 = 13
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.