Zmena legislatívy a princípu v školstve

Neopodstatnený
Opis problému: 
  • Žiaci a študenti nie sú motivovaný k výborným výsledkom, ale iba postačujúcim
  • Firmy nie sú schopné porovnať absolventov podľa ich osobnej špecializácie po vyštudovaní školy

 

Návrh riešenia: 

Navrhujem kompletne zmeniť celý systém v školstve po odbornej a verejnej diskusii nasledovne:

  1. Každý predmet, od 5tej triedy ZŠ, bude kategorizovaný a kreditovaný.
  2. Cieľom každého študenta bude zlepšovať si svoj index odbornosti v niekoľkých kategóriách.
  3. Index každého študenta môže byť s jeho súhlasom zobrazený pre potenciálneho zamestnávateľa, pre recruitment servis alebo pod.

1) Každý predmet musí byť v kategórii. Môžu existovať pod-kategórie, ale bolo by vhodné tieto kategórie vybrať s odbornou a verejnou diskusiou. Napríklad kategória prírodné vedy, kategória sociálne vedy a pod. Pod kategórie môžu byť napríklad matematika, ekonómia, následne podkategória ekonómie mikroekonómia, a pod. Každý predmet môže obsahovať viac kategórii. Napríklad predmet kde sa učí matematika a zároveň história, môže byť hodnotený ako 95% matematika, a 5% história.
Kreditovanosťou sa myslí, že každý predmet bude mať Váhu náročnosti. Ideálny spôsob na kreditovanosť je podobne ako na VŠ časová náročnosť na štúdium tohto predmetu. Npr ak má predmet časovú náročnosť 5*45min do týždňa plus sa vyžaduje aby strávil študent na prípravu 20 min denne doma, tento predmet by mohol získať 5*65=325, alebo 3,25 kreditu.
2) Každý žiak bude motivovaný zvyšovať svoj index úspešnosti. Na konci ZŠ bude jeho index vyzerať npr
Humanitné vedy 35,5/87
Prírodné vedy 83,3/89
Cieľom každého študenta nebude mať vysvedčenie na konci roka také aby prešiel, ale maximalizovať svoje ohodnotenie a svoje znalosti.
Strednú školu si môže vybrať podľa jeho záujmu. Ak vidí, že priemerný absolvent z jedného gymnázia môže získať za humanitné vedy 50 kreditov, a z druhého gymnázia 90 kreditov, tak ak ho zaujímajú humanitné vedy, pôjde na druhé gymnázium. Detto pre VŠ.
SŠ a VŠ môžu brať študentov na základe tohto indexu a selektovať si tak vhodných študentov. Zníža sa tým náklady na prijímacie skúšky.
Ak ZŠ, SŠ alebo VŠ ponúka voliteľné predmety, študent si môže zvyšovať svoj index v oblasti ktorá ho zaujíma.
Ochrana proti rôznej odbornosti učiteľov môžu byť centralizované testy na počítačoch na konci roka, čo by malo váhu v hodnotení npr 70%. Zvyšok by mohol byť osobný vklad učiteľa a jeho hodnotenie každého študenta. Toto je tiež na diskusiu, aby sa nestalo že jedna škola bude každému dávať plný počet a druhá ich bude ohodnocovať kvalitne.
3) Ak sa bude osoba hlásiť na zamestnanie, vygeneruje si kód v centrálnom kvalifikačnom registri a odovzdá ho zamestnávateľovi, ktorý si tam môže porovnať kvalifikáciu. Ak strojárenské firmy budú potrebovať niekoho kto je technicky nadaný, budú maximalizovať úspešnosť a kreditovosť v technických kategóriách. Ak budú vyberať farmaceutické firmy, budú vyberať napríklad podľa biológie. Dôležité je, že budú mať objektívny pohľad na všetkých potenciálnych zamestnancov a budú si ich vedieť zoradiť podľa kvalifikácie.
 
Takýto systém školstva som ešte nikde nevidel implementovaný, ale verím že by mohol prispieť k motivácii a odbornosti celého školstva. Po implementácii bude možné porovnávať aj vývoj odbornosti znalostí žiakov a študentov na Slovensku. Pre ďalšie otázky mi napíšte na ludovit zavináč scholtz bodka sk.
 

Zdôvodnenie: 
Podnet je príliš všeobecný a presahuje účel portálu
Oblasť legislatívy: 
P Vzdelávanie

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
osem plus = 12
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.