byrokracia a šikanovanie

Schválený
Opis problému: 

1./Ako konateľ spoločnosti navrhujem zrušiť nezmyselné hlásenie na
> Obchodný register výsledky ročného hospodárenia spoločnosti / Výkaz
> ziskov a strát, Súvaha  a pod /. Pokiaľ má Obchodný register o tieto
> podklady záujem, nech si ich láskavo vyžiadá od príslušného Daňového úradu.
> 2/ Zároveň považujem za šikanovanie požadovať od podnikateľov vždy
> aktuálny Výpis z obchodného registra mnohokrát i pre vybavenie
> banálnej žiadosti. Týmto záujemcom by mal postačovať i výpis OR
> stiahnutý z internetu, 3./ Zrušiť nezmyseľné nulové hlásenia na daňový
> úrad, sociálnu a zdravotnú  poisťovňu.
> S pozdravom
> Knotko Štefan
> PS: Prosím o to, aby už konečne fungoval v tejto republike zdravý
> rozum a nie vždy len šikana zo strany štátu.

Návrh riešenia: 

Tieto nezmysly jednoducho zrušiť.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
dva mínus = 1
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.