Slovenská legislatíva pre zahraničné osoby

Schválený
Opis problému: 
  • Zahraničné spoločnosti majú problém investovať a vykonávať svoju činnosť na slovensku ak majú v zmluve nariadenie že zmluva sa riadi Slovenskými zákonmi. Je to pre to, že väčšina zákonov nie je preložená do angličtiny.
  • EK je schopná prekladať všetky zákony do 27 jazykov.
  • V JASPI sú plné znenia zákonov dostupné vo formáte HTML.
Návrh riešenia: 
  • Navrhujem, aby sa prijal zákon, ktorým sa ustanoví povinnosť každý zákon preložiť aspoň do angličtiny.
  • Navrhujem aby platné plné znenia zákonov boli dosupné na webe vo formáte aj HTML aj PDF použiteľné pre právne účely s informáciou v ktorých ďalších jazykoch sú tieto zákony preložené.
  • Navrhujem aby sa oficiálne preložili aj už platné zákony. S vyššou prioritou by mali byť zákonníky, a následne by bolo preložiť aj ostatné zákony zoradné podľa dátumu účinnosti od najaktuálnejších po najstaršie. (ostatnými zákonmi mám na mysli npr. zákon o národnej banke, zákon o bankách .... )
Oblasť legislatívy: 
N Administratívne a podporné služby

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
dva plus = 12
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.