Zápisy do OR na "počkanie" u notára

V riešení
Opis problému: 

Praktické skúsenosti s elektronickou komunikáciu s Obchodným registrom sú "katastrofálne". Elektronická komunikácia s OR až po zápis trvá niekedy aj 20 dní, namiesto zákonnej lehoty 5 dní, čo je absurdné !!!
Takisto je absurdné 3 až 5 dňové párovanie platby súdneho poplatku za zápis do OR. 
Elektronické zápisy do OR nemôžu trvať dni, ale len sekundy, inak e-komunikácia nemá žiadny zmysel. 
 

Návrh riešenia: 

Už niekoľko rokov ponúkajú notári štátu "priame", tzv. online zápisy do Obchodného registra. Notári majú vynikajúcu infraštruktúru / sieť notárskych úradov, rovnomerne rozloženú po celej SR, používajú najmodernejšie informačné technológie vrátane zaručeného elektronického podpisu, prevádzkujú Centrálny informačný systém, vrátane celoplošného elektronického archívu listín. Ani jeden štátny orgán nemá tak vybudovaný elektronický systém online zápisov do registrov ako Notárska komora SR (pozri www.notar.sk). 
Navrhujem, aby zápisy do obchodného registra mohli vykonávať aj notári na "počkanie" takým spôsobom, ako to už robia pri zápisoch do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. Samozrejme, že občan bude mať na výber všetky doterajšie možnosti zápisu do OR, a to sám cez vlastný ZEP, cez Jednotné kontatkné miesta, cez svojho zástupcu, ktorý má ZEP, alebo na počkanie cez notára. 
Pre inšpiráciu ako má fungovať online zápis pozri : http://www.egov-estonia.eu/e-business-register
Navrhujem zaviesť "estónsky" model online zápisov do OR na počkanie cez notárov. 
 
 
 

Zdôvodnenie: 
Ďalšie podľa vývoja
Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Podnet odoslaný na vyjadrenie na MS SR, 10.5.2013

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
päť krát tri =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.