nezmyselné štatistiky

Vyriešený
Opis problému: 

Dobrý deň,
nechápem celkom dobre ako fungujú štatistické zisťovania. Každý mesiac vyplňujem mesačný výkaz v obchode, potom za každý štvrťrok vyplňujem štvrťrocný výkaz produkčných odvetví a ešte na konci roka vyplňujem ročný výkaz produkčných odvetví. Okrem týchto zisťovaní vyplňujem zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch /kto koľko a  ako používa internet a pc/,  zisťovanie o prevádzke a jazde nákladného automobilu /kto koľko kde a  ako jazdil/, ročný výkaz o práci, štvrťročné hlásenie o prijatých a poskytnutých službách do a zo zahraničia.... toto všetko okrem štandardných povinností /mzdové, poistné odvody,dph,spotrebné dane, recyklačný fond, intrastat.../ vyplňujeme každý mesiac a každý štvrťok a každý rok.
Myslím, že by sme mali dostávať od štátu daňovú  úľavu za každý výkaz pre účely štatistického zisťovania a iných štátnych evidencií. Veď  tieto *vyplňovačky* zaberú mesačne niekoľko hodín.
 

Návrh riešenia: 

Zjedotiť systém štatistických zisťovaní /upraviť  programové vybavenie aj obsah zisťovaní / a Štatistický úrad  by si mal robiť  sumár za kvartál alebo rok bez toho, aby takto šikanoval /pod vyhrážkami pokút/ podnikateľa, ktorý má čo robiť aby vôbec udržal firmu v chode. /potreba podnikateľa odborne rásť, obstáť v konkurencii, strážiť si financie, pohľadávky, dane../ Aby si informácie, ktoré dávame napríklad do intrastatu alebo do výkazov na daňový úrad, zisťoval od štátnych úradov a my sme ich nemuseli duplictne neuvádzali do štatistík.

Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
stanovisko ŠÚ SR, 20.8.2013: Vyhláškou Štatistického úradu SR zo 7. októbra 2011 bol vydaný Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014. Každé jedno zisťovanie uvedené v prílohe 1 Programu je podložené nejakým právnym predpisom Európske únie. Z uvedeného vyplýva pre ŠÚ SR povinnosť tieto údaje zisťovať. ŠÚ SR aj v súčasnosti robí množstvo aktivít zameraných na zníženie záťaže našich respondentov. Od roku 2008, kedy sa začala optimalizácia výkazníctva, bola znížená položková zaťaženosť (to znamená znížený rozsah požadovaných údajov) o približne 40%. V ďalšom kroku sme nahradili všetky zisťovania, ktorými sme oslovovali živnostníkov, údajmi z administratívnych zdrojov. V súčasnosti neoslovujeme živnostníkov žiadnym výkazom. Podobné aktivity vyvíjame aj v oblasti malých podnikov do 20 zamestnancov. Analyzujeme možné zdroje a pripravujeme vhodné modely pre získavanie údajov bez toho, aby sme oslovovali podnikateľov. Relevantné výsledky očakávame v priebehu rokov 2014 a 2015.

Komentáre

Plne súhlasím - už dávnejšie ma napadlo takéto isté riešenie. Už aj pre to, že nie všetci to musia vypĺňať, ale len "vyvolené" firmy. Je to veľmi komplikovaná a často úplne nekompatibilná práca s účtovníctvom ..... PALEC HORE

Ja do štatistiky napíšem čokolvek, vôbec sa s tým netrápim. Ak prídu tlačivá poštou nie doporučene, tak tie rovno zahadzujem - nech mi dokážu že som ich dostal. Oni nemajú páky na to aby som sa snažil tam prácne vypĺňať nejaké tabuľky. Veď často je termín do 8. dňa po skončení mesiaca a ja ešte nemám ani výpis z účtu a všetky doklady. Tak im tam capnem nejake číselká a sú spokojní.  A zásadne tam nevypĺňam tel. číslo a mail, lebo potom otravujú aj touto cestou. Niekedy mi je aj lúto osoby, ktorá to po mne spracováva.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 2 = 2
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.