Zjednotenie termínu štatistika, intrastat, súhrnný výkaz, DPH

V riešení
Opis problému: 

Nezmyselné termíny predkladania rôznych výkazov a podaní: štatistické výkazy sa predkladajú do 8-ho, resp. 12 - teho v mesiaci, intrastat do 15-teho, súhrnný výkaz DPH do 20 -teho, DPH do 25-teho v mesiaci, hoci väčšina firiem má relevantné údaje ku spracovaniu DPH.

Návrh riešenia: 

Zjednotiť predkladanie výkazov do 25 - teho v mesiaci.

Poznámka: 
Stanovisko ŠÚ SR, (18.6.2015): Od 1.1.2016 v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov budú podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, predkladať údaje prostredníctvom elektronického formulára. Skráti sa tak čas potrebný na záznam údajov na strane ŠÚ SR, ktorý vykonáva na základe prijatých vyplnených papierových formulárov. V tejto súvislosti ŠÚ SR v súčasnosti prehodnocuje lehoty na odovzdanie údajov a posunie ich v prospech spravodajských jednotiek. ŠÚ SR vydá zmeny lehôt vo vyhláške, ktorou sa pre rok 2016 mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015-2017.
Záver : Možnosť zjednotenia termínov predkladania daňových a štatistických výkazov bude predmetom rokovaní medzi MF SR a ŠÚ SR, ktoré sa zažnú už na jeseň 2013. ŠÚ SR bude vyvíjať maximálne úsilie na dosiahnutie dohody o zjednotení termínov

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 5 = 15
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.