Legislativné pravidlá vlády

Schválený
Opis problému: 

Vážnym problémo súčasneho stavu je nekvalitná legislatíva. Podľa súčasných legislativných pravidiel vlády sa podnikateľské subjekty vyjadrujú k návrhom zákonov len ako nepovinný účastník aj keď na portáli právnych predpisov môžu predkladať zásadné pripomienky.Predkladateľ nie je povinný pripomienky s pripomienkujúcim subjektom prerokovať a je na ľubovôli predkladateľa či pozve podnikateľské subjekty k prerokovaniu pripomienok. Ako príklad uvádzam predchádzajúci zákon o ochrane osobných údajov, ku ktorému bolo podaných cca 650 pripomienok a pripomienkujúce ministerstvo bolo ministerstvo poľnohospodárstva, s ostatnými subjektami neboli pripomienky prerokované. V dôvodových správach k zákonom je prevládajúce ničím neodvôvodené konštatovanie, že zákon nemá žiadne dopady na podnikateľské subjekty.

Návrh riešenia: 

Navrhujem zmeniť legislatívne pravidlá vlády podobným spôsobom ako v ČR, kde predkladateľ je povinný vypracovať exaktnú  analýzu dopadov na podnikateľskú sféru t.z.v. RIA a prerokovať legislatívný návrh s relevantnými subjektami podnikateľskej sféry.  Vyhodnotenie legislatívneho procesu prevádza určený hodnotiteľ, ktorý nezávisle od predkladateľa zhodnotí celý priebeh spracovania pripomienok. Podnikateľské subjekty sa stanú neopomenuteľným účastníkom legislatívneho procesu.(viď uznesenie vlády ČR zo dňa 13.augusta 2007 č.877 RIA). Navrhované riešenie by významne obmedzilo snahu štátnych úradníkov a poslancov neustále meniť legislatívu. V prípade záujmu pošlem aj uvedené exaktné pravidlá ČR pre vyčíslenie administratívnych dopadov.

Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 7 = 7
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.