Zrusenie povinnosti oznacovat prevadzku

V riešení
Opis problému: 

Momentalne zo zakona vyplyva oznacit sidlo firmy alebo prevadzku. Je to byrokraticky nezmysel. Nie kazda firma alebo zivnostnik potrebuje aby chodili klienti za nimi. Mnoho ludi podnika v sluzbach kde napr. ziskavaju zakazky cez internet alebo chodia za klientami (financny poradca, atd.)
 

Návrh riešenia: 

Odstranit tento nezmysel zo zakona. Dolezite je aby adresa bola jasna a posta mohla byt dorucitelna na adresu sidla bez problemov. Takze v rodinnom dome to ani oznacene nemusi byt, v bytovke oznacena postova schranka na sidlo firmy. Vsetko navyse je buzeracia, jedine by malo byt mozne dorucit postu na adresu firmy ktora je v obchodnom registri.

Poznámka: 
Stanovisko MV SR (22.6.2015) "V právnom poriadku SR sú priestory, v ktorých sa uskutočňuje podnikateľská činnosť fyzických, alebo právnických osôb upravené rozdielne z dôvodu rozdielneho právneho záujmu na príslušnej reglementácii týchto priestorov v závislosti od možného rizika ohrozenia niektorého z verejných záujmov najmä života, zdravia, majetku, bezpečnosti iných záujmov štátu a občanov pri prevádzkovaní obchodných resp. živností poskytujúcich služby. Pojem prevádzkarne vymedzuje najmä ustanovenie § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa prevádzkarňou rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť a ustanovenie § 17 ods. 1 živnostenského zákona, ktoré prevádzkarňou rozumie akýkoľvek priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť (prevádzkuje živnosť). Označiť prevádzkareň je podnikateľ povinný (bez rozdielu či prevádzkareň zriadila fyzická alebo právnická osoba) podľa úpravy ustanovenia § 30 ods. l živnostenského zákona. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy. Pod spôsobom označenia prevádzkarne treba rozumieť osobitnú úpravu obsahu, formy a miesta označenia prevádzkarne. V právnom rámci ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch sú taxatívne ustanovené povinné údaje, ktoré musia byť predávajúcim (podnikateľom FO/PO) uvedené na vhodnom a trvale viditeľnom mieste. Ustanovenie § 2 zákona o ochrane spotrebiteľa vymedzuje pojem spotrebiteľa podľa ktorého sa rozumie spotrebiteľom „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti“. V prípade označenia sídla právnickej osoby zdôrazňujeme, že nejde o priestory, v ktorých by sa (priamo) prevádzkovala živnosť, preto je tejto skutočnosti potrebné aj prispôsobiť druh a rozsah identifikačných údajov o osobe prevádzkovateľa živnosti, čo v praxi treba rozumieť ako znížený rozsah údajov, ktoré majú identifikovať osobu prevádzkovateľa a ním zriadených priestorov, ktoré súvisia s podnikaním (nie je povinnosť určenia prevádzkovej doby pre spotrebiteľa), čo vyplýva zo zníženého ochranno-spotrebiteľského záujmu na ich verejnej publicite."

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri krát jeden =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.