Zrušenie povinnosti registračných pokladní

Zamietnutý
Opis problému: 

Slovensko je jediná krajina v Európe, kde sú RP povinné. Aj preto chodí veľa slovákov nakupovať drobný tovar a potraviny tak, kde majú podnikatelia výrazne nižšie náklady na prevádzku.
Doteraz NIKTO nevyčíslil prínos RP, zato vysoké ceny a následné tiahnutie občanov pohraničných oblastí za nákupmi do Poľska, maďarska a Čiech sú dôkazom, že našich podnikateľov šikanujeme jedna radosť.

Návrh riešenia: 

Zrušenie povinnosti registračných pokladní. Alebo ich nechať povinné len pre spoločnosti s obratom nad 10,000 eur mes.

Poznámka: 
stanovisko MF SR, 5.8.2013 : Používanie elektronických registračných pokladníc (ďalej „pokladnica“) nie je povinné iba v Slovenskej republike, pokladnice sa požívajú aj v iných štátoch, ako sú napr. Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko a v týchto krajinách povinnosť ich používania je upravená aj legislatívne - zákonom. Pokiaľ ide o zvýšenie prevádzkových nákladov podnikateľov v súvislosti s používaním pokladníc, finančné orgány nedisponujú údajmi, ktoré by takéto skutočnosti preukázali. Finančný prínos používania pokladníc nie je možné presne vyčísliť, nakoľko neexistujú porovnateľné údaje. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že výška tržieb priamo súvisí aj s ekonomickou situáciou (napr. kríza, inflácia, kúpyschopnosť obyvateľstva), a preto priamy dopad zavedenia evidencie tržieb na pokladniciach nie je možné jednoznačne vyčísliť, sú však poznatky získané predovšetkým z kontrolnej činnosti o náraste priznaných tržieb, ako i o náraste platiteľov dane z pridanej hodnoty. Prínos používania pokladníc je však možné vyhodnotiť aj z iného, ako len finančného hľadiska, a to na strane podnikateľa, prínosom je napr. skvalitnenie predaja, zjednodušenie jeho administratívy, ako aj zabezpečenie vlastného majetku daňového subjektu pred jeho vlastným personálom. Na strane kupujúceho sa tieto výhody prejavujú najmä tým, že kupujúci pri nákupe dostáva doklad, ktorý je prehľadný a môže si ľahšie skontrolovať správnosť zaevidovaného (nablokovaného) tovaru alebo služby zo strany predávajúceho. Osobitný význam má povinnosť vedenia evidencie tržieb pomocou pokladnice u platiteľov dane z pridanej hodnoty z dôvodov, že umožňuje zjednodušenie vedenia týchto tržieb na účely stanovenia daňovej povinnosti. K vysokým cenám tovarov a služieb v SR uvádzame, že finančné orgány nedisponujú údajmi, ktoré by preukázali, že práve používanie pokladníc vedie k zvýšeniu cien tovaru alebo služieb. Na výšku cien má okrem iného vplyv aj dotačná politika SR, správanie podnikateľov a spotrebiteľov v SR (podnikatelia nie sú nútení znížiť cenu tovaru/služieb, pretože spotrebitelia kúpia aj drahší tovar/službu), ako aj snaha niektorých podnikateľov v SR dosiahnuť čo najvyšší zisk v čo najkratšom časovom horizonte, často bez zodpovedajúcej kvality predávaného tovaru a poskytovaných služieb. Ak by neboli podnikatelia povinní pokladnice používať do stanovenej výšky obratu, museli by podľa § 16 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydávať kupujúcemu doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom musí byť uvedené: a) obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b) adresa prevádzkarne, c) dátum predaja, d) názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e) cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Ak by podnikateľ musel uvedené údaje na dokladoch o kúpe vypisovať ručne, viedlo by to k zbytočnému zdržiavaniu podnikateľov aj spotrebiteľov, k zníženiu úrovne predaja a možno aj k strate určitého okruhu spotrebiteľov. V prípade prevádzky, v ktorej spotrebiteľ kupuje viac položiek alebo mu je poskytnutých viac činností v rámci danej služby, by podnikateľ musel v záujme zrýchlenia predaja používať technické prostriedky, s ktorých zaobstaraním, údržbou a aktualizáciou programov by boli tiež spojené určité náklady. Evidovanie tržieb v pokladniciach má okrem iného zabrániť kráteniu tržieb podnikateľmi a má teda priamy dopad na príjmovú časť štátneho rozpočtu, nakoľko prípadným krátením tržieb sa znížia daňové príjmy (daň z príjmov, DPH alebo spotrebné dane), čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj výšku odvodov do príslušných poisťovní (zdravotnej a sociálnej), ako aj výšku príjmov orgánov miestnej samosprávy z podielových daní. Z uvedeného vplýva, že používanie pokladníc je opodstatnené.

Komentáre

Podnikatel nepotrebuje registracnu pokladnicu, ani podavanie informacii roznym statnym uradom, instituciam, na dosahovanie svojho zisku. Ked podnikatel potrebuje nieco od statu, vsade plati kolky. Zaviest teda reciprocitu - ak stat nieco chce / ziada od podnikatela, tak by mu mal za to zaplatit. 5 eur za A4, 30 eur za hodinu ktoru im musi venovat. Lebo nemoze sa venovat len vyplnaniu roznych tlaciv, napr. pre statisticky urad, zivotne prostredie, danovy urad, atd. Stat by mal ak vyzaduje pouzivanie registracnych pokladnic, meradiel na cerpacich staniciach, liehovaroch, podnikatelom ich poskytnut, a znasat naklady na ich prevadzku a obsluhu. Lebo len stat ich potrebuje, tak nech len stat za to plati. Alebo tieto naklady odratavat priamo z dane.

Obstarávacie náklady predajcov na RP násobne prekročili očakávaný, resp. možný prínos štátneho rozpočtu. Kto by to ale a načo počítal, keď sú peniažky v kešeni. Perfektne organizovaná skupina na linke MF-ELCOM-EVPU Dubnica . Škoda, že nepracuje pre štát.  Ešte treba pripočítať ročný  tzv. servis RP, čo je čisté výpalníctvo v dnešnej dobe elektroniky. Ďalej sú to náklady na samotné pásky, z termo papiera, ktorý buď černie, alebo naopak bledne, len určite neuchováva požadovanú dobu vytlačené údaje.ktoré si teda naviac treba ešte aj fotiť. V treťom tisícročí!!
Pri predkladaní zákona do NRSR by okrem dopadu nákladov zavedenia zákona na štátny rozpočet  mal byť uvedený aj dopad predkladaného zákona na dotknuté skupiny občanov všeobecne s následnou povinnosťou vyhodnotenia skutočných nákladov a prínosov štátnemu rozpočtu po určitej dobe. Pokiaľ, by prínosy nedosiahli, resp. náklady presiahli predpokladaný objem, zákon by automaticky stratil účinnosť.  
 

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
tri plus šesť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.