Podnety

Na čo slúžia podnety?

Primárnym cieľom podnetov je získať od podnikateľov spätnú väzbu na prijaté zákony, verejné listiny, zmeny legislatívy, rozhodnutia a pod., ktoré nevedú k zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR ale naopak, obmedzujú podnikateľské prostredie alebo vyvolávajú zbytočné náklady pre podnikateľské subjekty. Na základe spätnej väzby a podnetov od podnikateľov prostredníctvom portálu ministerstvo hospodárstva daný problém začne riešiť alebo posunie inému rezortu, ktorého sa príslušná agenda týka. Príslušné ministerstvo (ústredný orgán štátnej správy) následne predloží návrhy a opatrenia na zlepšenie v danej oblasti (prijatie zmien v zákonoch, nariadeniach či rozhodnutiach príslušných orgánov).