Pridať komentár

     DO 12 dní po skončení štvrťroka, za I. štvrťrok,  teda do 12. 04.2013, máme predložiť štatistickému úradu
SR pracovisko Banská Bystrica výkaz Prod 13-04, v ktorom požadujú výnosy, náklady,  zisk, mzdy, zásoby atď..
Sme malá firma, tieto údaje z nášho účtovníctva vieme až cca 20-30 dní po skončení mesiaca. Ak máme výkazy
posielať do 12 dní musíme dať odhad, t.j. nepresné údaje.Načo sú niekomu takéto údaje? Považujeme to za
byrokraciu.
                                                                                                Ing. Anton Kupka
                                                                                                HONOR s.r.o. Čadca

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.