Domov

Vitajte na Business Friendly Slovakia

Podnikáte a vašu činnosť obmedzujú rôzne zákonom stanovené nezmyselné povinnosti? Venujete príliš veľa času administratívnej agende a biznis vám uteká? Portál BusinessFriendly Slovakia vznikol práve ako reakcia na čoraz väčšiu administratívnu záťaž v podnikaní. Má slúžiť nielen ako bútľavá vŕba pre nespokojných podnikateľov, ale s ich pomocou postupne aj nezmyselnú a obmedzujúcu legislatívu odstraňovať. Na portáli máte možnosť opísať svoj problém, pridať návrh možného riešenia a potom sledovať, ako sa štátne orgány zaoberajú, či nezaoberajú vašim podnetom. Finále celého procesu by malo byť zmena/odstránenie nezmyselného predpisu z legislatívneho poriadku. Náš portál je nový a ak máte nejaké návrhy na zjednodušenie jeho používania, či iné zlepšenie – napíšte nám sem.

Váš tím BusinessFriendly.sk

Umiestnenie:
News
3
apr
2013
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) dnes spustila novú komunikačnú platformu medzi podnikateľskou sférou a štátom. Prostredníctvom portálu BUSINESSFRIENDLY.SK sa podnikatelia môžu zapojiť do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú a v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy zároveň nevyhovujúcu legislatívu zmeniť...
Umiestnenie:
News
20
feb
2013
V pondelok 19. novembra 2012 bola zaslaná Európskej komisii (EK) iniciatíva Desať bodový plán pre Európsku úniu v oblasti inteligentnej regulácie (Ten point plan for EU Smart regulation), ktorú vytvorilo niekoľko členských štátov ako reakciu na neuspokojivé vyhodnotenie verejnej konzultácie EK k...
Umiestnenie:
News
20
feb
2013
V nadväznosti na nedávne aktivity Európskej komisie v oblasti podpory malých a stredných podnikov a uplatňovanie zásady „najskôr myslieť v malom“, ktorá zostáva hlavnou zásadou právnych predpisov Európskej únie pre malé a stredné podniky, bol od 1. októbra do 21. decembra 2012...