Podnety

Na čo slúžia podnety?

Primárnym cieľom podnetov je získať od podnikateľov spätnú väzbu na prijaté zákony, verejné listiny, zmeny legislatívy, rozhodnutia a pod., ktoré nevedú k zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR ale naopak, obmedzujú podnikateľské prostredie alebo vyvolávajú zbytočné náklady pre podnikateľské subjekty. Na základe spätnej väzby a podnetov od podnikateľov prostredníctvom portálu ministerstvo hospodárstva daný problém začne riešiť alebo posunie inému rezortu, ktorého sa príslušná agenda týka. Príslušné ministerstvo (ústredný orgán štátnej správy) následne predloží návrhy a opatrenia na zlepšenie v danej oblasti (prijatie zmien v zákonoch, nariadeniach či rozhodnutiach príslušných orgánov).

Pomenovanie podnetu Pridané
101 Opraviť stránku businessfriendly 12.6.2013
102 Opraviť stránku businessfriendly 12.6.2013
103 Zriadenie ministerstva informatiky 12.6.2013
104 Mat moznost odlozit danove priznanie 24.8.2015
105 Štátny účtovný software 24.8.2015
106 Zakon o ochrane spotrebitela / Reklamacie Obuvi 22.2.2018
107 Otvorený a naplnený katasterportál 27.8.2014
108 Zrušenie povinnosti registračných pokladní 5.8.2013
109 Zrusenie podavania statistickych hlaseni (aspon pre male... 12.6.2013
110 Zákaz otvoriť novú spoločnosť ak spoločník figuruje vo... 19.10.2015
111 Zrušiť duplicitu registrácie firmy na Živnostenskom úrade... 22.10.2013
112 Zrusit preddavky na dane alebo zaviest ich znizenie oproti... 24.8.2015
113 Zavedenie ciastky, z ktorej sa neplatia odvody (obdoba... 25.11.2013
114 Zrychlit zapis zmien v sro do orsr 23.10.2013
115 Zrychlit zalozenie sro 25.11.2013
116 Zrusenie povinnosti oznacovat prevadzku 9.7.2015
117 Podavanie danoveho priznania 9.7.2015
118 zlucenie triplexneho podavania vykazov 27.8.2014
119 Zmeny v zakladani s.r.o. 2.7.2013
120 Sfunkčniť paušálne výdavky SZČO 25.11.2013
121 Poplatky v zmysle autorského zákona platené viacerým... 12.7.2013
122 Automatické vracanie preplatkov Sociálnou poisťovňou 28.5.2017
123 Zvýšenie hranice pre dohľad nad ochranou osobných údajov 12.12.2013
124 Zrušenie rezervného fondu v obchodných spoločnostiach 25.11.2013
125 Zrušenie gastrolístkov 25.5.2016
126 Zrušenie základného imania v sročke 25.11.2013
127 Zvýšenie limitu na povinné overovanie účtovnej závierky... 21.10.2013

Stránky

Zatiaľ žiadne
Zatiaľ žiadne
Zatiaľ žiadne
Zatiaľ žiadne
Zatiaľ žiadne
Zatiaľ žiadne